ثبت مشاور
+
اضافه شدن بسکتبال سه نفره به جمع رشته‌های المپیکی
بسکتبال آقایان

اضافه شدن بسکتبال سه نفره به جمع رشته‌های المپیکی

بسکتبال دوست : بسکتبال سه نفره دیروز رسما با اعلام کمیته بین المللی المپیک به جمع رشته‌های المپیکی راه یافت. این رشته از المپیک ۲۰۲۰ توکیو با ظرفیت ۳۲ ورزشکار مرد و ۳۲ ورزشکار زن وارد المپیک می‌شود و به این ترتیب انگیزه کشور‌ها برای سرمایه
بالا