ثبت مشاور
+
امتیازآور ترین بازیکن آسیا در ایران
جهان بسکتبال

امتیازآور ترین بازیکن آسیا در ایران

بسکتبال دوست : با اعلام تازه ترین آمار از سوی فدراسوین جهانی بسکتبال فیبا، حامد حدادی بازیکن سنتر خوزستانی و اسطوه بسکتبال ایران، به عنوان امتیازآور ترین بازیکن آسیا رد یک دهه گذشته انتخاب شد.       حدادی در ده سال اخیر موفق به کسب 649 امتیاز
بالا