ثبت مشاور
+
برگزاری مسابقات بسکتبال جام رمضان بانوان در زنجان
بسکتبال بانوان

برگزاری مسابقات بسکتبال جام رمضان بانوان در زنجان

  بسکتبال دوست : مسابقات بسکتبال جام رمضان در بخش بانوان در زنجان در دو بخش سنی نوجوانان و همچنین ویژه فرهنگیان استان زنجان آغاز شده است. این مسابقات در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی 15 خرداد زنجان و راس ساعت 21 و 45 دقیقه هر شب آغاز
بالا