ثبت مشاور
+
برگزاری پنجمین دوره مسابقات باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان
بسکتبال با ویلچر

برگزاری پنجمین دوره مسابقات باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان

بسکتبال دوست : مریم دهستانی، نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر از برگزاری پنجمین دوره مسابقات باشگاهی بانوان خبر داد.     وی با اعلام این خبر گفت: آیین نامه مسابقات به هیات های استانی ارسال شده و منتظر هستیم تا پس از دریافت اعلام آمادگی از تیم ها،
بالا