این مسابقات از امروز ۱۴ تیرماه به مدت سه روز به میزبانی شهرستان قوچان برگزار می‌شود که طی آن ۵ تیم تایباد، قوچان، سبزوار، کاشمر و تربت حیدریه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

برنامه کامل این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

چهارشنبه ۱۴ تیرماه

ساعت ۱۸:۰۰ سبزوار – کاشمر

ساعت ۱۹:۳۰ قوچان – تربت حیدریه

پنجشنبه ۱۵ تیرماه

ساعت ۰۹:۳۰ تایباد – تربت حیدریه

ساعت ۱۱:۰۰ قوچان – سبزوار

ساعت ۱۸:۰۰ تایباد – سبزوار

ساعت ۱۹:۳۰ قوچان – کاشمر

جمعه ۱۶ تیرماه

ساعت ۰۹:۰۰ سبزوار – تربت حیدریه

ساعت ۱۰:۳۰ کاشمر – تایباد

ساعت ۱۶:۰۰ قوچان – تایباد

ساعت ۱۷:۳۰ تربت حیدریه – کاشمر

 

 

 

برنا